CSOK információk

A CSOK 2016-os változtatásai, főleg a 10 milliós vissza nem térítendő támogatás miatt, erősen felizgatták a lakástámogatásra várók fantáziáját. További izgalomra ad okot egyrészt a támogatható családok, másrészt a támogatásból megvásárolható ingatlanok viszonylag széles köre.

A CSOKingatlanok.hu oldalán az alábbi kérdéseknek járhat utána (kattintson arra, amelyikre választ szeretne kapni):

Kinek jár a CSOK?

A CSOK legvonzóbb része, hogy fiatal házasok három bevállalt gyermekre kaphatnak 10 milliós vissza nem térítendő támogatást új lakás vásárlására vagy építésére, amit kiegészíthetnek egy újabb 10 milliós, állami támogatott (3%) hitelfelvétellel - amennyiben a bank is úgy akarja. Ennél több hitelt is felvehetnek, azonban arra már piaci kamatot számít fel a hitelintézet. Egy bevállalt gyermek „összehozására” négy év áll rendelkezésre, kettőre nyolc, háromra tíz. A megelőlegező CSOK igényléséhez a házastársak egyikének 40 év alattinak kell lennie.

Nagy lökést adhat az építőiparnak, hogy háromgyermekes egyedülállók - életkori megkötöttség nélkül - is jogosultak lesznek a 10 milliós támogatásra új lakás vásárlásához. Új lakás vásárlása vagy építése esetén nem lesz kizáró ok, ha az igénylők nevén már van bármilyen ingatlan és az sem lesz követelmény, hogy az esetlegesen korábban értékesített ingatlan eladási árát beforgassák az új ingatlan vételárába.

Mozaikcsaládok esetén érdemes lehet szentesíteni a kapcsolatot, hiszen így az immáron házastárssá avanzsált élettársak az összes "hozott" gyermekük után igénybe vehetik a CSOK-ot. Élettársi kapcsolat esetén azonban, az igénylők azt a támogatási összeget kapják meg, akinél az magasabbra jön ki úgy, hogy a közös gyermeket csak az egyik félnél vehetik figyelembe.

A KHR (korábban BAR) lista csak a kedvezményes hitelfelvétel alól zár ki, a támogatási körből nem. Egyértelmű kizáró ok viszont, ha az igénylőnek köztartozása van. Fontos kitétel még, hogy egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább az igénylők egyikének 180 nap folyamatos TB-jogviszonyt kell igazolni, legfeljebb 30 nap megszakítással. Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén már minimum két éves jogviszony kell, ez esetben is legfeljebb 30 nap megszakítással.

A korábban lakástámogatásban részesültek a támogatási összeg különbözetét kaphatják meg az egyéb feltételek teljesülése esetén, azonban aki korábbi gyermevállalását még nem teljesítette, az a különbözetet sem igényelheti. Kizáró ok, ha az igénylőt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás visszafizetésére kötelezték.

A CSOK-igénylés szempontjából gyermeknek számít a terhesség 24. hetét betöltött magzat, ill. aki nem múlt el 20 éves vagy elmúlt 20 éves, de oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be. Megváltozott munkaképességű személy is gyermeknek számít, ha el is múlt 20 éves, de az állapota előre láthatóan egy éven belül nem szűnik meg. A kedvezmény vér szerinti és örökbe fogadott gyermek(ek) után is igénybe vehető. Az örökbeadási folyamat két évvel meghosszabbítja a teljesítési határidőt.

Az igénylőknek és gyermekeiknek 10 évig a támogatott ingatlanban kell életvitelszerűen lakniuk. Kivételek:
- tanulmányok miatt ideiglenesen máshol él,
- egészségügyi intézményben kezelik,
- munkavállalás miatt legfeljebb öt évig más településen lakik,
- közeli hozzátartozót ápol,
- letöltendő szabadságvesztését tölti,
- kiskorú gyermek időközben nagykorúvá válik és elköltözik,
- nagykorú gyermek elköltözik.

Közmunkások új lakás vásárlására nem igényelhetnek CSOK-ot, csak használt lakásra.

CSOK új lakásra

Új lakásnak minősül az a lakás, amit az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építettek, a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelelnek, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepelnek, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamos-energia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkeznek. Ez lehet tanya is. Szennyvízelvezetési szempontból közműves vagy annak elhelyezése, tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelnek (pl. egyedi zárt szennyvíztároló). Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkeznek.

Tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés akkor számít új lakásnak, ha két új, önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező lakás jön létre.

Új lakásnak számít az is, amit az előző pontban foglaltaknak megfelelően jogi személy (beruházó) épít, vagy építtet, és amit első ízben értékesítenek természetes személy (magánszemély) részére, vagy amit másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy.

A CSOK összege új lakás vásárlása, építése esetén egy gyermek után:

  • Min. 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén - 600.000 Ft
  • Min. 70 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén - 600.000 Ft

Két gyermek után:

  • Min. 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén - 2.600.000 Ft
  • Min. 80 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén - 2.600.000 Ft

Három vagy több gyermek esetén:

  • Min. 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén – 10.000.000 Ft
  • Min. 90 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén – 10.000.000 Ft

Sem a CSOK-támogatás, sem a kedvezményes hitelvétel felülről nincs korlátozva a megvásárolni kívánt ingatlan értékével, ill. hasznos alapterületével. Az igénylőknek viszont 100% tulajdonjogot kell szerezni a támogatott ingatlanban. Támogatott új építésű ingatlant egy másik újra le lehet cserélni, azonban használtra csak öt év után - bizonyos feltételek teljesülése esetén. A támogatott ingatlanra lakásbiztosítást kell kötni.

CSOK használt lakásra

Használt lakásnak minősülnek azok a lakások, amik a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelelnek, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepelnek, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamos-energia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkeznek. Szennyvízelvezetésük közműves vagy a tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkeznek.

A CSOK-támogatásból megvásárolni kívánt használt lakás vételára max. 35 millió lehet, ill. max. 20%-kal haladhatja meg a bank által meghatározott forgalmi értéket.

A támogatással érintett lakásban az igénylőknek 100%-os tulajdonjoggal kell rendelkezniük. A támogatott személynek a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a támogatott lakásra biztosítást kell kötnie. Az igénylő lakásbővítés esetén más lakásban max. 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet.

Fiatal házaspár használt lakás vásárlásához - meglevő gyermekszámtól függetlenül - max. két gyermeket vállalhat. Közmunkások használt lakás vásárlására igényelhetnek CSOK-ot.

Élettársak, mozaikcsaládok esetében, ha nem közös gyermekeik után igénylik a CSOK-ot, akkor mindkét félnél kiszámolják a saját gyermekeik után, melyik fél, mekkora összegre lenne jogosult. A két lehetőség közül a magasabb összeget vehetik fel. Ha közös gyermekük is van, akkor ő e számítás során csak egyik szülőnél vehető figyelembe.

Használt lakás vásárlása esetén az igénylőnek vállalnia kell, hogy a vételár (vagy bővítés esetén a bekerülési költség) kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának az eladási árát, amit viszont csökkenteni lehet az értékesítést követően vásárolt ingatlan vételárával, a lakástulajdont terhelő, eladási árból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatással, a lakásépítésre vagy -vásárlásra (nem hitelkiváltásra!) felvett kölcsön végtörlesztésének összegével (annyival, amennyit az eladási árból törlesztettek ebből), a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék és az adásvétel miatt megfizetett közteher összegével.

A CSOK összege használt lakás vásárlása esetén a következők szerint alakul egy gyermek után:

Min. 40 m2 hasznos alapterület esetén - 600.000 Ft

Két gyermek után:

Min. 50 m2 hasznos alapterület esetén - 1.430.000 Ft

Három gyermek után:

Min. 60 m2 hasznos alapterület esetén - 2.200.000 Ft

Négy vagy több gyermek után:

Min. 70 m2 hasznos alapterület esetén - 2.750.000 Ft

A lakás hasznos alapterületének meghatározásához az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is figyelembe kell venni, akik után korábban már felvették a lakásvásárlási támogatást. Ugyanakkor utánuk is igényelhető a korábbi és jelenlegi támogatás különbözete.

Mennyit kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a vállalások?

Azoknál, akiknek nem születik meg a vállalt gyermek, a Kormányhivatal bírálja el, milyen esetekben, milyen mértékű a visszafizetési kötelezettség. Utóbbi alól nem ad automatikus felmentést a házastárs időközben bekövetkező halála vagy megváltozott munkaképességű személlyé válása, a gyermek halva születése vagy ha a megszületett gyermek valamilyen fogyatékosságban szenved. Fenti esetek csupán "különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősülnek a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintétben különösen".

Ezekben a "különös méltánylást érdemlő helyzetekben" a Kormányhivatal öt éves időtartamra felfüggesztheti a visszafizetési kötelezettség teljesítését, továbbá saját hatáskörében elbírálhatja, hogy ezt követően méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljes egészében elengedik-e. Ez csak akkor lehetséges, ha "a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a - halasztott - fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi."

A 10 milliós összeget az alapkamat ötszörösére rúgó késedelmi kamattal kell visszafizetni, ha nem teljesül a gyermekvállalás, más esetekben pedig az alapkamattal számolt késedelmi kamatot kell megfizetni.

v2.10 | ® 2021 Ingatlancsoport Kft.