Új lakás vásárlása 2024-ben CSOK Plusszal

CSOK Plusz határidők, folyósítási feltételek, kötelezettségek új lakás vásárlása esetén.

A CSOK Plusz a 2024-től érvényes új rendelet alapján a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) helyébe lépő új támogatási forma, amellyel házaspárok gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. 

Az igénylést követően megszületett második és minden további gyermekre a kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elengednek, valamint a támogatást felvevők illetékmentességre és áfa visszatérítésre is jogosulttá válnak. Ez az új hitelfajta 2024. januártól igényelhető; ez a támogatás lép a 2023 végén lezáruló CSOK helyébe. 

CSOK Plusz által meghatározott új lakások

Három fő szempontot lehet megkülönböztetni, ha ezen hitel esetén új lakásról beszélünk. Az alapozási munkáktól kezdődően újonnan épített lakás, amelynek az elkészülte:

 • használatbavételi engedéllyel,
 • a használatbavétel tudomásulvételének megtörténtének igazolásával,
 • vagy a felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal igazolható

A fentiek alól kivételt képez az, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható.

Milyen új lakásokat lehet a CSOK Plusszal megvásárolni?

Két esetben lehet új lakást a CSOK Plusszal megvásárolni.

 • 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik. 

Mekkora összeg áll rendelkezésre új lakás vásárlásra a CSOK Plusszal?

A kölcsön nem lehet nagyobb, mint

 • egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 000 000 forint,
 • két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 000 000 forint,
 • három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 000 000 forint.

Példa: ha a párnak már van egy meglévő gyermeke, és még egy gyereket szeretnének, akkor rájuk a kétgyermekes CSOK Plusz vonatkozik, azaz a maximum összeg 30.000.000 forint.

Az új lakás vételára az alábbiak szerint alakulhat: 

a lakás vételára nem haladhatja meg első közös lakás esetén a 80 000 000 forintot, vagy 
az előző ponton kívüli esetben a 150 000 000 forintot.

(Első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal.)

Mekkora lehet az új lakóingatlan hasznos alapterülete a CSOK új lakás vásárlásakor?

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál a közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, akkor is, ha azon gyermekekre már korábban történt vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy kölcsön felvétele.

Új lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén legalább 40 m2, két gyermek esetén legalább 50 m2, majd három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2. Új, egylakásos lakóépület esetében ezek az értékek egy gyermek esetén legalább 70 m2, két gyermek esetén legalább 80 m2, három vagy több gyermek esetén pedig legalább 90 m2.

CSOK Plusz határidők, folyósítási feltételek

A CSOK Plusz kölcsönkérelem új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be. A hitelintézet a CSOK Plusz kérelmet új lakás vásárlása esetén 30 napon belül bírálja el. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

CSOK Plusz folyósítása új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön felüli önerő a lakás vásárlására már felhasználásra került. Új lakás esetén azonban a kölcsönszerződés mellett a folyósítás kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor - egy összegben.

CSOK Plusz folyósítását követően keletkező kötelezettségek

 • lakásbiztosítás kötése a lakásra
 • a folyósítást követően 10 évig életvitelszerűen a vásárolt lakásban kell laknia a támogatást felvevőknek (gyermekekkel együtt)
 • a lakásra a CSOK Plusz szerződés megkötését követően a kölcsön futamidejének végéig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre – a kölcsönszerződés megkötése időpontjában fennálló kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig. A tilalom lejáratáig a lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Igénybe veheti a CSOK Pluszt, aki korábban felvette a CSOK-ot vagy a falusi CSOK-ot?

Bizonyos esetekben igen, de fontos, hogy egyszerre nem lehet két kamattámogatott lakáshitele senkinek. Aki korábban felvette a vissza nem térítendő támogatást, de a kölcsön lehetőségével nem élt, az akkor veheti fel a CSOK Pluszt, ha már teljesítette a CSOK-os gyermekvállalást vagy már visszafizette a korábban felvett támogatási összeget. 

Aki korábban már vett fel kamattámogatott lakáshitelt, és azt jelenleg törleszti, az akkor igényelhet CSOK Pluszt, ha a meglévő kölcsön kamattámogatását visszafizeti és vállalja a piaci kamatot a korábbi hitelnél. Nem veheti igénybe a CSOK Pluszt az, akit a kérelem benyújtását megelőző három évben bármilyen lakástámogatás visszafizetésére köteleztek. 

További információk: