CSOK Plusz használt lakás vásárlásra

Ha 2024-ben a CSOK Pluszt használt ingatlan megvásárlásra kívánjuk fordítani, akkor annak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük.

A CSOK Plusz használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez igényelhető, így az adásvételi szerződésben a CSOK Plusz megnevezését és annak igényelt összegét is szükséges feltüntetni. Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK Plusz igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

A használt lakás fogalma CSOK Plusz esetén

A CSOK Plusz olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel.

Ha 2024-ben a CSOK Pluszt használt ingatlan megvásárlásra kívánjuk fordítani, akkor annak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

 • 12 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel)
 • fürdőhelyiséggel és WC-vel
 • közműves villamos energia szolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal (a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek)
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

CSOK Plusszal igénybe vehető használt lakások nagysága

A használt lakás alapterülete

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

Használt egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: (a tulajdoni formától függetlenül olyan) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik. Vagy ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított - alapterületének összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

A használt lakás vételárára vonatkozó előírások CSOK Plusz esetén

A lakás vételára nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy családbővülés miatti továbbköltözés esetén a 150 000 000 forintot. A vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. 

A CSOK Plusz kölcsön összege használt lakás vásárlása esetén nem haladhatja meg:

 • egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 000 000 forintot,
 • két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 000 000 forintot,
 • három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 000 000 forintot

A CSOK Plusz kölcsön folyósítása használt lakás vásárlása esetén:

 • a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik
 • a folyósítás akkor kezdhető meg, ha a CSOK Plusz kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön kívül az igénylő saját erejét a lakás vásárlására már felhasználta 

A CSOK Plusz kölcsönkérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be. Ha 180 napon belül nem élünk a CSOK Plusz kölcsön igénylésének lehetőségével, akkor arra a határidő lejártát követően már nem tarthatunk rá igényt.

További CSOK információk: